Galeria Morena Logo

poniedziałek, 21 października
9.00 - 21.00

kontakt

Galeria Morena

ul. Schuberta 102A
80-172 Gdańsk

Tel.: 58 766 98 02
Fax.: 58 766 98 18

   
 

Formularz kontaktowy

 


1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)    udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie – podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności danych do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie;

b)    ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenie, dochodzenie o obronę roszczeń.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym zarządzającym stronami internetowymi, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie a także ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

10. Podanie danych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

 

Dla prasy

Biuro Prasowe Carrefour Polska
(wyłącznie dla przedstawicieli mediów)

e-mail: biuroprasowe@carrefour.com
tel. + 48 22 563 32 21
tel. + 48 22 517 28 06

Materiały prasowe tutaj

 

godziny otwarcia

 

galeria

pn. - sb.
9.00-21.00nd.
10.00-20:00nd. niehandlowe
10.00-20:00*

Calypso

pn. - pt.
6.00-23.00
sb. - nd.
8.00-20:00

Carrefour

pn. - sb.
7.00-23.00
nd.
9.00-21:00nd. niehandlowe
nieczynne

Cinema3d

pn. - nd.
od 9.00 do ostatniego seansu
repertuar

 *w niedziele niehandlowe czynne są restauracje, kawiarnie, plac zabaw Kinderplaneta, kino, klub fitnesswybrane punkty usługowe.

 

godziny otwarcia restauracji i kawiarni w niedziele niehandlowe

grycan
subway

10.00-20.00

pasibus
pizza hut express

12.00-20.00

columbus coffee
costa coffee
alanya kebap
north fish

11.00-19.00

kuchnia Marche
tamarynd

12.00-19.00

 

kwiaciarnia pan flower

10.00-15.00

 

dojazd

Autobus

przystanek Piekarnicza (od ul. Rakoczego):
162, 227, 262, 283, N2, N6
rozkłady jazdy

przystanek Park Naukowo-Technologiczny (od ul. Schuberta):
115, 168, 283
rozkłady jazdy

Tramwaj

przystanek Piekarnicza (od ul. Rakoczego):
10, 12
rozkłady jazdy

Regulamin parkingu